Bejelentkezés regisztrált felhasználóknak

Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!

Regisztráció új felhasználóknak

Alsó-Bodrogköz Kollégium

Szerző: Dr. Kasznár Attila és Nagy Dóra és Hágen Ádám (szerk.)
Oldalszám: 300 oldal
Kiadás dátuma: 2018-01-01
6.048 Ft

Leírás

Annak ténye, hogy az Alsó-Bodrogköz a történelmi Magyarország egyik legfontosabb kulturális és gazdasági területe volt, egyértelműsíti annak igényét, hogy a régió helyet kapjon az örökségfeltáró kollégiumok sorában. Az Alsó-Bodrogköz az értékeit tekintve olyan különleges ékköve hazánknak, amely kiemelt pozíciót biztosít neki a különböző tájegységek sorában.

A kutatók által végzett, mintegy tíz napos, aktív terepmunka – majd ezt követően az eredmények feldolgozására szolgáló műhelymunka – keretében megnyilvánuló értékfeltáró tevékenység fő célja természetesen nem volt és nem is lehetett egy komplex, a tudományos determináció szerint is kategorizálható néprajzi összefoglaló elkészítése. A fő cél nem más volt, mint hogy egy speciális pillanatfelvétel, egy olyan különleges „fénykép” szülessen az Alsó-Bodrogközről, valamint annak településeiről, amely a kutatómunka jelen idejének kulturális, társadalmi és gazdasági állapotait rögzíti, illetve mutatja be. A munka sajátosságainak okán nem zárható ki, hogy valamely, egy-egy település sajátosságait jól ismerő, olvasóban hiányérzet támad a tanulmányokban foglaltakkal kapcsolatosan, hiszen azok elsősorban a kutatók szubjektív élményei, a kutatómunka sajátosságai által szabott keretek között készültek. A fentiek ellenére úgy véljük, hogy a kötet bármely a térséget akár néprajzi, akár szociológiai, társadalmi, vagy politikai szempontok alapján kutatni vágyó szakember, illetve bármely a téma iránt érdeklődő számára hasznos és fontos olvasmány lehet, egyben jól használható információ-forrásnak is bizonyulhat.

A szerkesztők ezúton is köszönetet mondanak a feltárómunka sikerének biztosítékaként tevékenykedő helyi vezetőknek, akik lelkiismeretes, időt és fáradságot nem kímélő feladatvégzésükkel hozzájárultak, hogy a kutatók olyan személyekkel találkozhassanak, akik valóban jártasak településük hagyományaiban, társadalmi és kulturális viszonyaiban, illetve a közösség egészét illetően is releváns jövőképet tudtak festeni. Külön köszönet illeti azokat az adatszolgáltatókat és interjúalanyokat, akik aktív közreműködéssel és befogadó szeretettel tárták fel községük értékeit, hiszen ők azok, akik nemcsak ismerik az adott hely különlegességeit, hanem azokat a mindennapjaikban megélve hordozzák, és tovább is örökítik. Végül, köszönet illeti meg a kutatómunkában résztvevőket, akik érkezzenek bár az ország távoli zugaiból, mégis szülőföldjük iránt áradó szeretettel fordultak az ismeretlen táj felé, hogy megismerjék azt, és egyben magukba fogadva részeseivé is váljanak annak.

Kapcsolódó híreink